Voor het Circulaire van De Kring doe ik interviews, schrijf ik artikelen en doe ik de technische eindredactie. Daarnaast hebben Lonneke van Genugten en ik samen de hoofdredactie van een decennium van het jubileumnummer voor het 90-jarig bestaan van De Kring voor onze rekening genomen.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone