Zowel voor print, onder meer de relatie-uitgave Ahrend Magazine, als voor online voert RBLG voor Ahrend zowel redactie- als eindredactiewerkzaamheden uit. Inclusief copywriting en verslaglegging van bijeenkomsten. Voor Ahrend Magazine schreef ik onder meer het artikel ‘Energie komt uit de organisatie’. Mijn werkzaamheden verricht ik tegenwoordig dan ook vanaf een Ahrend-stoel en -bureau.